Przejdź do treści
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Kromax Medical (PPHU KROMAX)

Obowiązujący od 1.8.2015 r.

 1. Postanowienia ogólne
  a) Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży przez PPHU KROMAX z siedzibą w Wodnicy 69c, 76-270 Ustka. Numer NIP: 8392864796 (właściciela sklepu), prowadzącą sprzedaż suplementów diety, sprzętu chiropraktycznego, medycznego za pośrednictwem Internetu – poprzez witrynę znajdującą się pod adresem URL: http://www.kromax.pl
  b) Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Klientem, a sprzedającym, zwanym dalej Kromax Medical.
  c) Kupującym może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca konto poczty elektronicznej oraz posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
  d) Każda osoba składająca zamówienie w sklepie internetowym http://www.kromax.pl jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Klienta z zawartych w nich zasad.
  e) Podczas dokonywania zakupów w sklepie internetowym Klient potwierdza fakt zapoznania się z niniejszym regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
  f) Wymagania odnośnie współpracy z systemem teleinformatycznym: Rodzaje przeglądarek prawidłowo współpracujących z naszą witryną: Internet Explorer 8 i wersje wyższe Rozdzielczość dla jakiej nasza strona jest zoptymalizowana: 1024x768
   
 2. Dane Klienta
  a) Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym niezbędne jest do przeprowadzenia transakcji zakupu. W interesie Klienta leży podanie prawidłowych danych umożliwiających kontakt i dostarczenie zamówionego towaru – PPHU Kromax nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z błędnego podania danych.
  b) PPHU KROMAX zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w wypadku gdy dane podane przez Klienta podczas rejestracji, będą niezupełne (brak imienia, nazwiska, adresu, nr telefonu bądź adresu mailowego),lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
   
 3. Polityka ochrony prywatności
  a) Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zakupów. Dokonując zakupu Klient wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń).
  b) PPHU KROMAX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
   
 4. Zakupy
  a) Zamówienie w Sklepie internetowym składa się za pomocą formularza dostępnego na witrynie http://www.kromax.pl Przy rejestracji lub składaniu zamówienia istotne jest podanie podstawowych danych: imię i nazwisko, pełny adres korespondencyjny, numer telefonu, adres e-mail do wysyłania informacji o aktualnym stanie zamówienia. W przypadku zamawiania towaru dla firmy, istotne jest podanie danych, które znajdą się na dokumencie podatkowym: nazwa firmy oraz REGON i NIP.
  b) Dodanie produktu do „koszyka”, oraz naciśnięcie przycisku potwierdzam oznacza złożenie zamówienia (oferty kupna).
  c) Potwierdzenie transakcji zakupu przysłane jest na adres internetowy Klienta.
   
 5. Realizacja zamówienia
  a) Zamówienie zostanie zrealizowanie pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.
  b) W przypadku niedostępności zamówionego produktu, Klient jest informowany o tym fakcie przez pracownika sklepu i podejmuje decyzję o sposobie realizacji pozostałej części złożonego zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania na produkt brakujący, zamiana brakującego produktu na inny lub anulowanie całości zamówienia).
   
 6. Ceny
  a) Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://www.kromax.pl, są podane w złotych polskich i zawierają VAT (są cenami brutto).
  b) Podane ceny wyrobów nie zawierają kosztu dostawy.
   
 7. Dostawa
  a) Dostawa realizowana jest na obszarze Polski i następuje za pomocą firmy kurierskiej, zgodnie z obowiązującym cennikiem.
  b) Koszty dostawy nie są zawarte w cenie produktu. Koszty dostawy pokrywa Klient.
  c) PPHU Kromax nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajk, warunki pogodowe itd.)
  d) Termin realizacji złożonych zamówień wynosi 3 dni robocze od daty złożenia zamówienia.
  e)Klient w przypadku nie odebrania przesyłki i nie podania przyczyny odmowy odbioru, przy złożeniu następnego zamówienia automatycznie będzie obciążony kosztami nieodebranej przesyłki (składając ponowne zamówienie automatycznie jako formę zapłaty otrzyma wpłatę na konto).
   
 8. Opłata za wysyłkę
  Zamówione produkty dostarczymy pod wskazany na zamówieniu adres za pośrednictwem: a) Kuriera - przelew Płatność przelewem bankowym lub przekazem pocztowym na rachunek firmy PPHU KROMAX w Mbank nr 07 1140 2004 0000 3802 7572 8456 Opłaty za wysyłkę: w przypadku zamówienia indywidualnego o wartości do 400 PLN opłata za wysyłkę wyniesie 20 PLN (kurier) wysyłka paczki indywidualnej o wartości powyżej 400 PLN będzie bezpłatna w przypadku zamówienia zbiorczego na jeden adres o wartości do 400 PLN opłata za wysyłkę wyniesie 20 PLN (kurier) wysyłka paczki zbiorczej na jeden adres o wartości powyżej 400 PLN będzie bezpłatna wysyłka kozetek chiropraktycznych wyceniana jest indywidualnie b) Kuriera - za pobraniem Płatność gotówką przy odbiorze. Poczta inkasuje i kwituje pobranie należności. Opłaty za wysyłkę: w przypadku zamówienia indywidualnego o wartości do 400 PLN opłata za wysyłkę wyniesie 30 PLN (kurier) wysyłka paczki indywidualnej o wartości powyżej 400 PLN będzie bezpłatna w przypadku zamówienia zbiorczego na jeden adres o wartości do 400 PLN opłata za wysyłkę wyniesie 30 PLN (kurier) wysyłka paczki zbiorczej na jeden adres o wartości powyżej 400 PLN będzie bezpłatna

 9. Odstąpienie od umowy
  Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta konsumentowi przysługuje prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Na złożenie (w formie pisemnej) oświadczenia przysługuje czternastodniowy termin liczony od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy dołączyć wysyłając towar do sprzedawcy. Zwracany towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru ponosi konsument. Zwrot wzajemnych świadczeń powinien nastąpić w terminie 14 dni w uzgodnionej formie. Zwracany towar przysłany do sprzedawcy za pobraniem nie podlega rozpatrzeniu.

 10. Reklamacja towaru
  a) W przypadku reklamacji wadliwego towaru roszczenia należy kierować do sprzedawcy, u którego zakupiono dany towar. A to bezzwłocznie, w pisemnej formie, najpóźniej w terminie 7 dni od daty otrzymania wysyłki.
  b) Reklamacje należy zgłosić pod nr telefonu centrali tel 598149950 lub e-mailem na adres kromaxmedical@gmail.com lub chirodent@chirodent.com
  c) Sprzedawca ma obowiązek przyjąć reklamację spisując dane dotyczące terminu złożenia reklamacji, przyczyny reklamacji i formy rozpatrzenia reklamacji jakiej Klient żąda (naprawienie, wymiana towaru, zwrot ceny). Sprzedawca na podstawie powyższych danych sporządzi Kartę reklamacyjną. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w terminie do 3 dni od jej zgłoszenia (w przypadku spraw zawiłych termin ten może ulec wydłużeniu).
  d) Zwrot należności za pozytywnie rozpatrzoną reklamację następuje niezwłocznie, maksymalnie w terminie do 14 dni roboczych od daty fizycznego otrzymania zwrotu przez sklep. Naprawa lub wymiana towaru są nieodpłatne, sprzedawca ma również obowiązek zwrócenia udokumentowanych kosztów przesyłki reklamowanego towaru.
  e) W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca jest zobowiązany do pisemnego przedstawienia udowodnienia swego stanowiska Klientowi.
  f) Uszkodzenie przesyłki w trakcie transportu będzie uwzględniane tylko na podstawie zgłoszenia dokonanego u pracownika firmy kurierskiej w momencie dostarczenia przesyłki. Dlatego przed podpisaniem odbioru przesyłki należy dokładnie obejrzeć opakowanie. Jeżeli są widoczne jakieś istotne uszkodzenia, prosimy jej nie odbierać i sporządzić - w obecności kuriera - Protokół Szkody. Na podstawie tego dokumentu możemy uznać reklamację.
   
 11. Prawo autorskie i odpowiedzialność
  a) Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zamówienia składane w imieniu Klienta przez osoby trzecie (nieupoważnione).
  b) Zdjęcia oraz wszystkie teksty znajdujące się na stronie sklepu internetowego są autorstwa i należą do właściciela firmy PPHU KROMAX.
  c) Wykorzystanie materiałów zawartych na stronie http://www.kromax.pl bez zgody autora, dla jakichkolwiek celów, jest naruszeniem prawa autorskiego, nawet gdy nie wiąże się z uzyskiwaniem korzyści materialnych.
  Podstawa prawna: „Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (Dz. U. 2000 r. Nr 80 poz. 904).

 12. Zakończenie
  a) We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

 13. Oświadczenie Jestem świadomy/a tego, iż suplementy diety PPHU KROMAX to środki spożywcze, których celem jest uzupełnienie normalnej diety, nie mogą być one stosowane jako substytut zróżnicowanej diety i nie posiadają one właściwości produktów leczniczych.

 14. PPHU KROMAX korzysta z plików cookie (ciasteczka) Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z tych usług, zgadzasz się na użycie plików cookie.